Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Życzliwych

© jozef.zgorzelec.pl

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Życzliwych przy Parafii św. Józefa Robotnika w Zgorzelcu zostało założone 13.06.1990r. osobowość prawną posiada od 14.09.1990r. Od 08.10.2006r. Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego. Działa w oparciu o statut ze szczególnym uwzględnieniem:

  • reprezentacji interesów osób niepełnosprawnych na forum publicznym,
  • pomoc w załatwianiu wszelkich spraw związanych z lecznictwem i rehabilitacją,
  • organizuje wypoczynek i rekreację oraz udział członków w imprezach kulturalnych,
  • utrzymuje i zacieśnia współpracę z organizacjami o podobnym profilu z Niemiec i Czech,
  • współdziała z organizacjami samorządowymi w sprawach dotyczących życiowych interesów osób niepełnosprawnych.

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, utrzymuje się dzięki dotacjom na projekty wg ściśle określonych zadań oraz sponsoringowi.

Zebrania członków Stowarzyszenia odbywają się w każdą drugą środę miesiąca z wakacyjną przerwą w lipcu i sierpniu.

Stowarzyszenie jest otwarte dla nowych członków i sympatyków.

 

NIP: 615 17 94 047

REGON: 003284096

 

Adres:

ul. Ks. Jana Kozaka 2

59-900 Zgorzelec

Telefony kontaktowe:

75 775 47 03

75 775 27 46

 

Numer rachunku bankowego

INVEST - BANK S.A. o/Zgorzelec

28 1680 1046 0000 3000 0749 3588