Klub Trzeźwych Przyjaciół

© jozef.zgorzelec.pl

„Klub Trzeźwych Przyjaciół” przy Parafii św. Józefa Robotnika w Zgorzelcu powstało w 1998 roku. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w sądzie Wrocław Fabryczna pod nr 0000219702, dnia 15.10.2004r. swoją działalność opiera na organizacji grupy wsparcia i grup samopomocowych, prowadzenie grup samopomocowych dla osób z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym; prowadzenie grupy wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu lub innych substancji chemicznych: rozwijanie i propagowanie działań sprzyjających trzeźwemu stylowi życia poprzez organizowanie imprez okolicznościowych, rocznic abstynencji, ognisk, zawody sportowe; prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez organizację spotkań osób z grup samopomocowych i wsparcia, uczestnictwo w ogólnopolskich zjazdach i zlotach ludzi działających w ruchach trzeźwościowych i abstynenckich: udział w imprezach masowych propagujący trzeźwy styl życia zarówno na terenie Polski jak i na terenie Niemiec i Anglii.

Spotykamy się w czwartki (oprócz świąt) o godz.: 1700.

Siedziba klubu mieści się obok świetlicy pw. św. Józefa Robotnika w Zgorzelcu.

 

Kontakt do Stowarzyszenia:

ul. Ks. Jana Kozaka 2

59-900 Zgorzelec

tel. kom. 535 440 111

 

e-mail: sktp.poczta@gmail.com