© jozef.zgorzelec.pl

Miłość potężniejsza od śmierci - WYPOMINKI

Śmierć to nie ostatnie pożegnanie, ale brama do życia wiecznego. Nasza więź z tymi, których kochamy nie kończy się wraz z ich odejściem z tego świata - dzięki wierze i nadziei wciąż możemy okazywać im naszą miłość. Właśnie dlatego, szczególnie w listopadzie, modlimy się za naszych drogich Zmarłych. Nasze szczere błagania zanoszone do Boga mogą sprawić, że dusze cierpiące w czyśću zostaną przyjęte do pełni radości w Królestwie Niebieskim.

Pamiętajmy więc o nabożeństwach wypominkowych, o Mszy świętej i Komunii świętej ofiarowanych za Zmarłych. Niech ta modlitwa będzie wyrazem naszej wdzięczności wobec tych, którzy są po tamtej stronie życia. Niech łączy się także z nadzieją, że i oni, gdy już znajdą się w Niebie, swoimi modlitwami pomogą nam w naszej życiowej pielgrzymce.

ZAPRASZAMY NA NABOŻEŃSTWA WYPOMINKOWE CODZIENNIE PO MSZY ŚW. WIECZORNEJ

TERMINARZ MODLITW WYPOMINKOWYCH DOSTĘPNY TUTAJ:

wypominki.pdf

autor: ks. Norbert Jurek2012-11-02