© jozef.zgorzelec.pl

Pielgrzymka śladami Świadków Wiary...

W dniach 28.09 – 7.10 bieżącego roku, na krótko przed ogłoszeniem przez Ojca Świętego Benedykta XVI Roku Wiary, grupa wiernych naszej parafii udała się z pielgrzymką do Włoch. Główną intencją pielgrzymowania była właśnie modlitwa o pogłębienie i umocnienie wiary – własnej, najbliższych i całej naszej wspólnoty parafialnej.

W piątek, przed odjazdem autokaru, wszyscy uczestniczyliśmy w porannej Eucharystii, po której Ksiądz Proboszcz podkreślił znaczenie wspólnego pielgrzymowania i pobłogosławił dwie grupy pielgrzymów – jadących do Włoch oraz pielgrzymujących do Niepokalanowa.

Naszą wędrówkę śladami wielkich Świadków Wiary rozpoczęliśmy od Padwy, gdzie modliliśmy się na miejscu grobu świętego Antoniego – w sanktuarium zwanym przez miejscowych Il Santo. Św. Antoni był tym, który w płomiennych słowach potrafił bronić prawdziwej wiary, wykazywać błędy w jej rozumieniu i głoszeniu. Ten wielki Kaznodzieja jest dla nas przykładem troski o czystość wiary i gorliwości w strzeżeniu jej depozytu.

Po odwiedzeniu San Marino, najstarszej republiki świata i jednego z najmniejszych państw w Europie dojechaliśmy w rejon Marche do prowincji Ankona, do miejscowości Loretto. Po Mszy świętej, która była centralnym momentem każdego dnia pielgrzymki, modliliśmy się w sanktuarium Santa Casa, gdzie znajduje się Święty Domek, który według legendy jest nazaretańskim domem Maryi, przewiezionym z Nazaretu przez rodzinę De Angelis.

Z Loretto wyruszyliśmy do Abruzji, do miasta Lanciano. Tam, gdzie w VIII miał miejsce pierwszy potwierdzony cud eucharystyczny, dziękowaliśmy Panu Bogu za to, że pozostał z nami aż do skończenia świata w Eucharystii i prosiliśmy o pogłębienie wiary w Jego żywą obecność.

Zaledwie dzień po wspomnieniu liturgicznym Archaniołów Rafała, Gabriela i Michała, odwiedziliśmy Monte Sant Angelo i sanktuarium, w którym objawiał się Michał Archanioł.

Popołudniu tego dnia zajechaliśmy do San Giovanni Rotondo, gdzie spędziliśmy dwa dni. Tam modliliśmy się przy grobie św. ojca Pio. Wieczorem po różańcu w kaplicy ojca Pio, zebraliśmy się przy pomniku Jana Pawła II, by wspólnie w tym miejscu zaśpiewać Apel Jasnogórski.

Po San Giovanni Rotondo, udaliśmy się na Monte Cassino, gdzie podczas Eucharystii modliliśmy się za naszą Ojczyznę i wszystkich poległych tam żołnierzy. Później spędziliśmy trochę czasu, zwiedzając opactwo benedyktyńskie i poznając historię tego miejsca.

Środę, 3 października, rozpoczęliśmy od audiencji na Placu św. Piotra. Wspaniała pogoda sprzyjała spotkaniu z Ojcem Świętym, który w czasie katechezy przypomniał o roli modlitwy liturgicznej, a zwłaszcza Mszy świętej w życiu Kościoła i każdego wierzącego jako centralnego momentu aktu wiary. Wzruszenie, radość i wdzięczność, które nam towarzyszyły, sprzyjały także refleksji nad znaczeniem obecności i posługi Następcy św. Piotra jako tego, który sam miłując Chrystusa, ma utwierdzać w wierze ludzi powierzonych jego pasterskiej opiece. Spotkanie z Benedyktem XVI w gronie pielgrzymów z całego świata było bez wątpieniem umocnieniem naszej wiary.

Trudno byłoby opisać bogactwo Muzeów Watykańskich i wrażenia, które towarzyszyły nam, gdy zwiedzaliśmy Wieczne Miasto. Warto jednak zaznaczyć, że nawiedzenie Bazylik: św. Jana na Lateranie, św. Piotra na Watykanie i św. Pawła za Murami pozwoliło dotknąć nam tajemnicy Kościoła jako wspólnoty założonej przez Jezusa, a opartej na fundamencie Apostołów – ludzi, którzy widzieli Boga - Człowieka, uwierzyli i zgodzili się współpracować z Jego wolą, głosząc Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Modlitwa przy grobie błogosławionego Jana Pawła II była okazją do podziękowania za jego beatyfikację i prośby o rychłą kanonizację.

Zwieńczeniem naszej pielgrzymki była wizyta w Asyżu, mieście św. Franciszka oraz w Wenecji, gdzie spoczywają doczesne szczątki św. Marka.

Pielgrzymka dała nam okazję do duchowego spotkania z największymi Świadkami naszej wiary, do dotknięcia bijącego serca Kościoła i uświadomienia sobie, jak bardzo Bóg troszczy się o swój Lud, w jaki sposób prowadzi nas i opiekuje się nami na przestrzeni historii, dbając o to, by w każdym czasie światło wiary wskazywało drogę do zbawienia.

autor: ks. Norbert Jurek2012-10-09