© jozef.zgorzelec.pl

Inauguracja Roku Wiary

W czwartek 11.10.2012 roku uroczystą Eucharystią pod przewodnictwem Księdza Proboszcza zainaugurowaliśmy w naszej parafii Rok Wiary, ogłoszony przez Ojca Świętego Benedykta XVI w liście apostolskim Porta fidei.

Mszę świętą rozpoczęła procesja, w której wniesiono Pismo święte, Dokumenty Soboru Watykańskiego II oraz Katechizm Kościoła Katolickiego. Jak przypomniał w homilii Ksiądz Proboszcz, początek Roku Wiary w Kościele przypada w dniu pięćdziesiątej rocznicy otwarcia Soboru Watykańskiego II oraz dwudziestej rocznicy ogłoszenia Katechizmu Kościoła Katolickiego. Jest to czas, w którym Kościół zaprasza nas do szczególnej refleksji nad tym, czym jest wiara i jaka jest nasza wiara. Jesteśmy wezwani do autentycznego i nowego nawrócenia do Chrystusa, do przyjęcia Jego miłości i do kształtowania w sobie postawy takiej wiary, która działa przez miłość i przemienia całe życie. Aby to naprawdę działo się w nas, potrzebujemy modlić się wytrwale i z ufnością do Pana, prosząc za nas, za naszych bliskich, za parafian, ale także za wszystkich poszukujących, wątpiących i niewierzących: Panie, przymnóż nam wiary!

Dlatego też w naszej parafii przez cały Rok Wiary każdego dnia po wieczornej Mszy świętej będzie okazja do adoracji Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie do godziny 21.00. Św. Paweł pisał, że wiara rodzi się ze słuchania, a bł. Jan Paweł II przypominał, że wiara potrzebuje zrozumienia, stąd też na zakończenie codziennej adoracji będziemy czytać Biblię, Dokumenty Soboru Watykańskiego II i Katechizm Kościoła Katolickiego, próbując zgłębić z Bożą pomocą to wszystko, co zostało nam objawione i co jest przekazywane przez Tradycję. Naszą modlitwę będziemy kończyć Apelem Jasnogórskim. Zapraszamy serdecznie wszystkich Parafian i Gości do wspólnej modlitwy!

autor: ks. Norbert Jurek2012-10-12